(+84 ) 4 62756666 +84 24 62756666 info@davilaw.vnEmail: info@davilaw.vn

CHUYÊN GIA

Xem tất cả


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 • TƯ VẤN ĐÀO TẠO

  19006820 (ext 02)

 • TƯ VẤN ĐẤU THẦU

  19006820 (ext 03)

 • TƯ VẤN LUẬT

  19006820 (ext 04)

 • TƯ VẤN ISO

  19006820 (ext 05)


VIDEO


Nâng cao năng lực tư vấn về đầu tư theo hình thức PPP

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Davilaw Tổng kết năm 2016

Tin tức sự kiện Cẩm nang Thông tin đấu thầu Quy trình lựa chọn Nhà thầu

VIDEO HƯỚNG DẪN

Đăng tải Thông báo mời thầu

Dự án BOT

Dự án PPPBiểu mẫu đấu thầu

 • Đăng tải TT
 • Kết quả LCNT
 • Phi tư vấn
 • Tư vấn
 • MSHH
 • Xây lắp
 • Kế hoạch LCNT

LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ

 • Công bố danh mục dự án
 • Thông báo mời sơ tuyển
 • Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư
 • Thông báo mời thầu
  STT Số CBDMDA Đơn vị CBDM Dự án Tên dự án Loại dự án Ngày đăng tải
  STT Số TBMST Bên mời thầu Tên dự án Ngày đăng tải Thời điểm mở sơ tuyển
  STT Số KHLCNĐT Tên dự án Loại dự án Bên mời thầu Ngày đăng tải
  STT Số TBMT Bên mời thầu Tên dự án Loại dự án Thời điểm đăng tải Thời điểm đóng thầu

Kết quả

 • Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
 • Mua sắm hàng hóa
 • Xây lắp
 • Tư vấn
 • Hỗn hợp
 • Phí tư vấn