CÓ THỂ KÉO DÀI THỜI GIAN ĐÁNH GIÁ HSDT KHÔNG?

Câu hỏi: Chúng tôi là Bên mời thầu hiện đang tiến hành đánh giá hồ sơ dự thầu của các nhà thầu tham dự gói thầu xây lắp. Chuyên gia cho chúng tôi hỏi thời gian tối đa chúng tôi đánh giá HSDT là bao lâu, do gói thầu của chúng tôi có phần phức tạp về kỹ thuật thì có thể kéo dài thời gian đánh giá không? Xin cảm ơn.

Theo điều 4 Luật đấu thầu 2013 quy định:

Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; lựa chọn nhà đầu tư để ký kết và thực hiện hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án đầu tư có sử dụng đất trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Theo điểm g, khoản 1 điều 12 Luật đấu thầu 2013 quy định:

g) Thời gian đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển tối đa là 20 ngày, hồ sơ đề xuất tối đa là 30 ngày, hồ sơ dự thầu tối đa là 45 ngày đối với đấu thầu trong nước, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Thời gian đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển tối đa là 30 ngày, hồ sơ đề xuất tối đa là 40 ngày, hồ sơ dự thầu tối đa là 60 ngày đối với đấu thầu quốc tế, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Trường hợp cần thiết, có thể kéo dài thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất nhung không quá 20 ngày và phải bảo đảm tiến độ thực hiện dự án;

Bên cạnh đó, theo quy định tại điều 4 Thông tư 23/2015/TT-BKHDT quy định:

Điều 4. Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu

Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu tối đa là 45 ngày đối với đấu thầu trong nước, 60 ngày đối với đấu thầu quốc tế, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu không bao gồm thời gian thẩm định, phê duyệt, kể cả thời gian thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật đối với gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Trường hợp cần thiết, có thể kéo dài thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu nhưng không quá 20 ngày và phải bảo đảm tiến độ thực hiện dự án.

Như vậy, gói thầu xây lắp này có thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu tối đa là 45 ngày đối với đầu thầu trong nước. Nếu có căn cứ xác định gói thầu xây lắp này có phần phức tạp về kỹ thuật thì bên bạn vẫn có thể kéo dài thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu nhưng không quá 20 ngày và quan trọng là phải đảm bảo tiến độ thực hiện của dự án.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về thời gian đánh giá HSDT. Nếu có vấn đề gì thắc mắc cần làm rõ, xin vui lòng liên hệ với CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ ĐẦU TƯ S&D chúng tôi tại website: Sdinvest.vn hoặc http://consultgroup.vn hoặc qua Hotline 02466808086 chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ trong thời gian nhanh nhất./.

Share: