GÓI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA TRÊN 10 TỶ ĐỒNG CÓ ĐƯỢC ÁP DỤNG PHƯƠNG THỨC ĐẤU THẦU MỘT GIAI ĐOẠN MỘT TÚI HỒ SƠ KHÔNG?

Câu hỏi: Thưa chuyên gia, chúng tôi đang chuẩn bị tiến hành tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm hàng hóa thông thường, không yêu cầu kỹ thuật cao và có giá trị gói thầu là 12 tỷ đồng, chúng tôi có thể áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ để đẩy nhanh tiến độ được không ạ? Xin cám ơn.

Theo điều 4 Luật đấu thầu 2013 quy định:

Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; lựa chọn nhà đầu tư để ký kết và thực hiện hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án đầu tư có sử dụng đất trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Theo Khoản 1 Điều 28 Luật đấu thầu 2013 quy định phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn một túi hồ sơ áp dụng cho các trường hợp sau:

Điều 28. Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ

1. Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ được áp dụng trong các trường hợp sau đây:

a) Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn; gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có quy mô nhỏ;

b) Chào hàng cạnh tranh đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp;

c) Chỉ định thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp;

d) Mua sắm trực tiếp đối với gói thầu mua sắm hàng hóa;

đ) Chỉ định thầu đối với lựa chọn nhà đầu tư.

Theo Điều 63 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định hạn mức của gói thầu quy mô nhỏ như sau:

Gói thầu quy mô nhỏ là gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu không quá 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu không quá 20 tỷ đồng.

Có thể thấy chỉ những gói thầu mua sắm hàng hóa quy mô nhỏ mới được phép áp dụng phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn một túi hồ nhưng gói thầu của đơn vị bạn là gói thầu mua sắm hàng hóa có giá gói thầu 12 tỷ đồng (không phải gói thầu quy mô nhỏ) nên phải áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 29 Luật đấu thầu 2013 như sau:

Điều 29. Phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ

1. Phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ được áp dụng trong các trường hợp sau đây:

a) Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp;

b) Đấu thầu rộng rãi đối với lựa chọn nhà đầu tư.

Như vậy, trường hợp này nếu chủ đầu tư áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ cho gói thầu mua sắm hàng hóa thông thường có giá trị gói thầu 12 tỷ đồng là chưa phù hợp theo quy định hiện này. Chủ đầu tư phải áp dụng phương thức một giai đoạn một hai túi hồ sơ.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về việc áp dụng phương thức lựa chọn nhà thầu. Nếu có vấn đề gì thắc mắc cần làm rõ, xin vui lòng liên hệ với CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ ĐẦU TƯ S&D chúng tôi tại website: Sdinvest.vn hoặc http://consultgroup.vn hoặc qua Hotline 02466808086 chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ trong thời gian nhanh nhất./.Share:

17 thoughts on “GÓI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA TRÊN 10 TỶ ĐỒNG CÓ ĐƯỢC ÁP DỤNG PHƯƠNG THỨC ĐẤU THẦU MỘT GIAI ĐOẠN MỘT TÚI HỒ SƠ KHÔNG?

  1. Pingback: tinderentrar.com
  2. Pingback: lovoo profil text
  3. Pingback: free dating leeds
  4. Pingback: Adult dating site

Comments are closed.