SỞ HỮU TRÍ TUỆ

S&D Invest là đơn vị đại diện sở hữu trí tuệ - Cục sở hữu trí tuệ (mã số 193). Hiện S&D Invest được đánh giá là tổ chức có uy tín và danh tiếng trong lĩnh vực xác lập và bảo vệ quyền Sở hữu trí tuệ (bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu, kiểu dáng, sáng chế, bản quyền,...) cho các cá nhân và tổ chức cả ở Việt Nam và nước ngoài. S&D Invest đã cung cấp dịch vụ của mình tới hàng trăm khách hàng trong nước và ngoài nước với độ tin cậy và hiệu quả cao. Dịch vụ sở hữu trí tuệ của S&D Invest bao gồm:

- Đánh giá khả năng đăng ký nhãn hiệu

- Tư vấn liên quan đến việc lựa chọn và sử dụng nhãn hiệu

- Tra cứu và cung cấp thông tin về việc đăng ký và sử dụng nhãn hiệu

- Nộp đơn và tiến hành các thủ tục pháp lý đăng ký nhãn hiệu

- Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu

- Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận sửa đổi liên quan đến đơn xin đăng ký nhãn hiệu như: tên, địa chỉ của người nộp đơn, danh mục hàng hoá, dịch vụ và mẫu nhãn hiệu

- Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận sửa đổi liên quan đến Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu trên cơ sở chuyển nhượng quyền sở hữu, sáp nhập công ty; ghi nhận đổi tên, địa chỉ của chủ Văn bằng bảo hộ.

- Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan đến việc gia hạn Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

- Tư vấn về việc sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký.

THIẾT KẾ HỆ THỐNG NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

- Thiết kế mẫu nhãn hiệu (logo)

- Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu

- Thiết kế hệ thống quảng bá cho sản phẩm

- Thiết kế các sản phẩm khác có liên quan

TƯ VẤN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

- Đánh giá khả năng đăng ký và sử dụng kiểu dáng công nghiệp

- Tra cứu thông tin về đăng ký và sử dụng kiểu dáng công nghiệp

- Nộp đơn và tiến hành các thủ tục pháp lý đăng ký kiểu dáng công nghiệp

- Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

- Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận sửa đổi liên quan đến đơn xin đăng ký kiểu dáng công nghiệp, ví dụ như: tên, địa chỉ của người nộp đơn

- Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận sửa đổi liên quan đến Văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp trên cơ sở chuyển nhượng quyền sở hữu, sáp nhập công ty; ghi nhận đổi tên, địa chỉ chủ Văn bằng bảo hộ.

- Đại diện và tư vấn cho khách hàng liên quan đến duy trì hiệu lực bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp.

SÁNG CHẾ

- Tư vấn khả năng bảo hộ sáng chế

- Tra cứu các thông tin sáng chế và các thông tin về Khoa học kỹ thuật ở Việt Nam và nước ngoài.

- Chuẩn bị hồ sơ nộp đơn đăng ký bao gồm dịch và/hoặc viết bản mô tả sáng chế, và tiến hành các thủ tục xin cấp Bằng độc quyền sáng chế và giải pháp hữu ích.

- Tư vấn, theo dõi, duy trì hiệu lực Bằng độc quyền sáng chế.

- Đại diện cho khách hàng trong việc đăng ký sáng chế trực tiếp ra nước ngoài hoặc đăng ký sáng chế thông qua Hiệp ước Hợp tác Patent (PCT).

- Tư vấn cho khách hàng các quy định về quản lý sáng kiến trong doanh nghiệp.

ĐÁNH GIÁ THƯƠNG HIỆU

- Xác định giá trị tài chính của Thương hiệu trong quá trình cổ phần hoá  của Doanh nghiệp;

- Góp vốn kinh doanh bằng tài sản thương hiệu;

- Chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng thương hiệu cho doanh nghiệp khác;

- Xác định giá trị thương hiệu trong các vụ tranh chấp thương hiệu;

- Xây dựng chiến lược phát triển và quản trị thương hiệu.

KHIẾU NẠI VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

- Tư vấn và đại diện cho khách hàng trong các vụ tranh chấp và kiếu nại liên quan đến việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ...

- Khiếu nại các quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu trí tuệ

- Phản đối đơn xin cấp Văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp;

- Phản đối các quyết định cấp Văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

- Tư vấn và đại diện cho khách hàng trong việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm:

- Yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thẩm định và kết luận về các hành vi vi phạm các đối tượng sở hữu trí tuệ;

- Yêu cầu người vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm;

- Yêu cầu các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm.

BẢN QUYỀN

- Tư vấn pháp lý cho khách hàng trong và ngoài nước về các vấn đề liên quan đến bảo hộ quyền tác giả và các quyền kế cận, bao gồm:

- Tra cứu thông tin liên quan đến đăng ký quyền tác giả

- Tư vấn và đại diện cho khách hàng tiến hành các thủ tục đăng ký bản quyền tác giả

- Tư vấn pháp lý, đại diện cho khách hàng tham gia đàm phán và soạn thảo hợp đồng sử dụng tác phẩm, hợp đồng chuyển nhượng tác phẩm và các loại hợp đồng khác liên quan đến bản quyền tác giả

- Khiếu nại các quyết định liên quan đến cấp giấy chứng nhận bản quyền tác giả

- Tư vấn và đại diện pháp lý cho khách hàng trong và ngoài nước liên quan đến thực thi quyền tác giả và các quyền kế cận.

- Tư vấn và phối hợp với các cơ quan thẩm quyền Nhà nước giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm quyền tác giả

BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG

- Tư vấn về khả năng bảo hộ đối với giống cây trồng;

- Tư vấn và cung cấp các thông tin giống cây trồng, bảo hộ giống cây trồng, các thông tin khoa học trong lĩnh vực ở Việt Nam và nước ngoài;

- Hoàn thiện Hồ sơ yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

- Chuẩn bị đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ, dịch và hoặc hướng dẫn hoàn thiện Tờ khai kỹ thuật, và tiến hành các thủ tục xin cấp Văn bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

- Tư vấn về hiệu lực của Văn bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

- Tư vấn bảo vệ quyền lợi của khách hàng trước những hành vi xâm phạm quyền của chủ sở hữu Văn bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

- Đại diện cho khách hàng khiếu kiện quyết định của Văn phòng bảo hộ giống cây trồng mới bao gồm phản đối, kiến nghị thay đổi quyết định;

- Tư vấn và đại diện cho khách hàng trong việc đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới ở nước ngoài.

CHỈ DẪN ĐỊA LÝ

- Tư vấn xác lập quyền SHTT - chỉ dẫn địa lý

- Tư vấn quản lý chỉ dẫn địa lý

- Tư vấn phát triển sản phẩm chỉ dẫn địa lý

NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN

- Tư vấn xác lập quyền SHTT - nhãn hiệu chứng nhận

- Tư vấn quản lý nhãn hiệu chứng nhận

- Tư vấn phát triển sản phẩm nhãn hiệu chứng nhận

 NHÃN HIỆU TẬP THỂ

- Tư vấn xác lập quyền SHTT - nhãn hiệu tập thể

- Tư vấn quản lý nhãn hiệu tập thể

- Tư vấn phát triển sản phẩm nhãn hiệu tập thể

TƯ VẤN KHÁC

LIÊN HỆ: BAN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Địa chỉ: Số 22/19 Kim Đồng, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 024 66 80 80
Hotline: 0969587580/0985227998
Email:

Website: