S&D Invest xây dựng và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm OCOP của huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

S&D INVEST tổ chức Hội thảo xây dựng nhãn hiệu tập thể gạo tại xã Mỹ Thành

Ngày 03/07/2020, Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư S&D phối hợp cùng với Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thành, Trung tâm Phát…

Lưu ý khả năng phân biệt khi đăng ký nhãn hiệu

Nhãn hiệu được coi là có khả năng phân biệt nếu được tạo thành từ một hoặc một số yếu tố dễ nhận biết, dễ…

Thẩm định hình thức đơn đăng ký nhãn hiệu

Để nhãn hiệu được bảo hộ, đơn đăng ký nhãn hiệu phải trải qua các bước thẩm định chặt chẽ của Cục Sở hữu trí…

Thủ tục sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu

Sau khi đơn đăng ký nhãn hiệu đã nộp và được cấp số đơn, nếu có mong muốn thay đổi một hoặc một số nội…

LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ SỐ 50/2005/QH11

QUỐC HỘI Luật số: 50/2005/QH11   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc QUỐC HỘI NƯỚC…