THÔNG BÁO VỀ VIỆC XỬ LÝ ĐƠN CỦA CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ KHI LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ NĂM 2022 CÓ HIỆU LỰC

Ngày 03/02/2023 Cục Sở hữu trí tuệ đã ra thông báo số 333/TB-SHTT về việc xử lý đơn của Cục Sở hữu trí tuệ khi…

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ CHÍNH THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA MỚI TỪ NGÀY 16/9

Vận hành chính thức bắt đầu từ ngày 16/9/2022, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới (Hệ thống e-GP mới) tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn/…

LƯU Ý CHO NGƯỜI DÙNG TRONG VIỆC TRUY CẬP HỆ THỐNG E-GP CŨ VÀ HỆ THỐNG E-GP MỚI

1. Kể từ ngày 16/9/2022, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn (Hệ thống mới) đã chính thức đi vào vận hành…

Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ: Góp phần tạo môi trường khuyến khích đổi mới sáng tạo

Nếu nhìn nhận và đánh giá hiệu quả và sức lan tỏa của các chương trình về sở hữu trí tuệ đã được triển khai…

“BẪY NHÃN HIỆU” VÀ CÁC CÁCH THỨC XỬ LÝ

Việc một doanh nghiệp đăng ký nhãn hiệu nhưng bị từ chối do bị đăng ký trước ở một thị trường là tình huống thường…

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU MANG TÊN ĐỊA DANH

Theo quy chế thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu 2010 của Cục sở hữu trí tuệ, yếu tố địa lý là dấu hiệu có…

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỐNG NHẤT ÁP DỤNG BẢNG PHÂN LOẠI HÀNG HÓA/DỊCH VỤ NI – XƠ PHIÊN BẢN 11-2020

Cục Sở hữu trí tuệ xin thông báo về việc thống nhất áp dụng Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 11-2020… Cục…

THÔNG BÁO CỦA BỘ KH&ĐT VỀ VIỆC ĐĂNG TẢI THÔNG TIN VỀ ĐẤU THẦU TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH TÝ 2020

Ngày 31 tháng 12 năm 2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Thông báo số 118/TB-BKHĐT , về việc thông báo về việc đăng…

BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU CHO CÁC ĐẶC SẢN ĐỊA PHƯƠNG

Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam ngày càng diễn ra mạnh mẽ kể cả về chiều sâu và chiều rộng,…

NẾP CÁI HOA VÀNG – THƠM NỒNG VÙNG QUAN HỌ

(Thanh tra)- Chia tay với làng nghề bánh đa nem thôn Đức Lâm và Cầu Gạo, tôi lại được người dân nơi đây giới thiệu…