ĐĂNG KÝ THÔNG TIN TRÊN MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC

Điểm d, Khoản 1, Điều 5 Luật Đấu thầu 2013 quy định: một trong những điều kiện để xác định tư cách hợp lệ của nhà thầu là “đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia”. Nói cách khác “nếu như các đơn vị kinh doanh không đăng ký thông tin nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thì không được tham gia hoạt động đấu thầu”.

Quy định này ban hành nhằm xác định thông tin về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu và để cơ quan có thẩm quyền đánh giá hồ sơ dự thầu, thuận lợi cho nhà thầu tham dự thầu. Đây chính là tiền đề để thực hiện đấu thầu qua mạng, qua đó nâng cao tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch trong đấu thầu và hiệu quả kinh tế trong việc sử dụng nguồn vốn nhà nước.

Đăng ký thông tin nhà thầu cũng là cách đơn giản và thuận tiện giúp nhà thầu kê khai các thông tin cần thiết, tích hợp các thuộc tính của mỗi doanh nghiệp để hoạt động đấu thầu đạt hiệu quả tối đa. Doanh nghiệp tham gia vào hệ thống đấu thầu quốc gia sẽ tạo cơ hội cạnh tranh công bằng, đây cũng là cách giúp họ đánh giá được các đối thủ của mình để đưa ra chiến lược phù hợp.

Vậy, việc đăng ký thông tin nhà thầu được quy định cụ thể ở đâu? Trình tự, thủ tục đăng ký như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ làm sáng tỏ hơn các yêu cầu của pháp luật để doanh nghiệp nắm vững và đạt hiệu quả tối đa trong công tác đấu thầu.

Căn cứ pháp lý:

– Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

– Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

– Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính ngày 08/9/2015 quy định chi tiết việc cung cấp đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng.

Trình tự thực hiện

– Bước 1: Đăng ký thông tin;

– Bước 2: Nhận mã phê duyệt và số tham chiếu;

– Bước 3: Nhận chứng thư số;

– Bước 4: Đăng ký người sử dụng chứng thư số.

Cách thức thực hiện:

– Đăng ký trên máy tính, thông qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Thành phần hồ sơ:

– Đối với Bên mời thầu:

+ Đơn đăng ký Bên mời thầu;

+ Bản sao công chứng quyết định thành lập của tổ chức đăng ký;

+ Bản sao chứng minh thư nhân dân của người đại diện pháp luật của tổ chức đăng ký;

– Đối với Nhà thầu:

+ Đơn đăng ký Bên mời thầu;

+ Bản sao công chứng giấy phép đăng ký kinh doanh của tổ chức đăng ký;

+ Bản sao chứng minh thư nhân dân của người đại diện pháp luật của tổ chức đăng ký.

Thời hạn: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký.

Thực tế cho thấy, việc đăng ký đấu thầu qua mạng thường gặp một số vướng mắc như:

– Mất thời gian đọc các hướng dẫn đăng ký do Cục quản lý Đấu Thầu hướng dẫn trên hệ thống

– Không có trình duyệt IE và các công cụ hỗ trợ, hoặc cài đặt khó khăn

– Đơn đăng ký kê khai sai hoặc thiếu sót

– Hồ sơ được duyệt muộn hoặc thất lạc do sai sót của đơn vị chuyển phát

– Chuyển khoản chi phí tham gia hệ thống đấu thầu quốc gia không thành công.

Để không làm chậm trễ thời gian đăng ký đấu thầu qua mạng, hạn chế các lỗi xẩy ra trong quá trình đăng ký (nhiều nhà thầu đã phải đăng lý lại) dẫn đến không thể tham gia đấu thầu được. S&D INVEST cung cấp dịch vụ hỗ trợ Bên mời thầu, các Nhà thầu đăng ký thông tin trên mạng đấu thầu Quốc gia, mọi chi tiết liên hệ:

Trung tâm tư vấn đấu thầu – Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư S&D

Văn phòng: Tầng 3-4, Tòa nhà A1, 102 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.66.80.80.86

Hotline: 0985227998.