Thủ tục sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu

Sau khi đơn đăng ký nhãn hiệu đã nộp và được cấp số đơn, nếu có mong muốn thay đổi một hoặc một số nội dung trong đơn, chủ đơn có thể thực hiện thủ tục sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu.

1.Phạm vi sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu:

Chủ đơn có thể sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu với các nội dung sau:

– Sửa đổi tên và/hoặc địa chỉ của chủ đơn;

– Sửa đổi tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp;

– Sửa đổi mẫu nhãn hiệu;

– Sửa đổi danh mục sản phẩm, dịch vụ.

Xem thêm: Bẫy nhãn hiệu và các cách thức xử lý

2.Lưu ý khi sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu:

2.1 Thời gian yêu cầu sửa đổi: Chủ đơn cần gửi yêu cầu sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra các quyết định sau:

  • Quyết định từ chối chấp nhận đơn
  • Quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ
  • Quyết định cấp văn bằng bảo hộ.

Sau khi Cục sở hữu trí tuệ ra những quyết định trên, người nộp đơn chỉ có thể nộp lại đơn mới từ đầu.

2.2 Nội dung sửa đổi: Việc sửa đổi, bổ sung đơn không được mở rộng phạm vi (khối lượng) bảo hộ đã bộc lộ trong mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hóa, dịch vụ và không được làm thay đổi bản chất của đối tượng nêu trong đơn. Nếu việc sửa đổi làm mở rộng phạm vi (khối lượng) bảo hộ hoặc làm thay đổi bản chất đối tượng thì không được chấp nhận, người nộp đơn phải nộp đơn mới và mọi thủ tục được tiến hành lại từ đầu.

2.3 Cục Sở hữu trí tuệ chấp thuận yêu cầu sửa đổi nhiều đơn với cùng một nội dung hoặc sửa đổi nhiều nội dung của cùng một đơn trên một tờ khai yêu cầu sửa đổi với điều kiện phải nộp lệ phí theo số lượng đơn/số nội dung tương ứng, kể cả lệ phí công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp.

Xem thêm: Các lý do từ chối đơn đăng ký nhãn hiệu

3.Hồ sơ cần chuẩn bị

– 02 Tờ khai yêu cầu sửa đổi đơn đăng ký sở hữu công nghiệp, đánh máy theo mẫu số: 01-SĐĐ Phụ lục B của Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN;

– Tài liệu pháp lý chứng minh việc sửa đổi (người nộp đơn phải nộp bản tài liệu tương ứng đã được sửa đổi kèm theo bản chi tiết nội dung sửa đổi so với bản tài liệu ban đầu đã nộp, cụ thể:

+ Giấy phép đăng ký kinh doanh, Quyết định thành lập, Quyết định đổi tên hoặc chuyển địa điểm kinh doanh… đối với yêu cầu sửa đổi tên, địa chỉ người nộp đơn;

+ 10 mẫu nhãn hiệu, danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu đối với yêu cầu sửa đổi mẫu nhãn hiệu/danh mục sản phẩm);

+ Tài liệu uỷ quyền và/hoặc tuyên bố chấm dứt hiệu lực của giấy uỷ quyền trước đó trong trường hợp yêu cầu sửa đổi người đại diện.

– Giấy ủy quyền (nếu yêu cầu sửa đổi đơn nộp thông qua tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp);

– Phí thẩm định yêu cầu sửa đổi đơn (160.000VNĐ/01 nội dung yêu cầu sửa đổi), Phí công bố (120.000VNĐ/01 đơn yêu cầu sửa đổi trong trường hợp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp đã có Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ).

– Yêu cầu sửa đổi đơn được nộp sau khi có Thông báo dự định cấp văn bằng bảo hộ và nộp phí, lệ phí thuộc trường hợp sửa đổi thông tin liên quan đến bản chất đối đượng nêu trong đơn (cụ thể, mẫu nhãn hiệu, danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu, quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận) thì đơn phải được thẩm định lại và thu phí thẩm định theo từng đối tượng (550.000VNĐ/01 nhóm).

– Thời hạn xem xét yêu cầu sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu: 02 tháng

4.Dịch vụ Bảo hộ nhãn hiệu của S&D INVEST

Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư S&D (viết tắt là SD INVEST) là đơn vị tư vấn chuyên nghiệp trong lĩnh vực tư vấn sở hữu trí tuệ nói chung và tư vấn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa nói riêng tại Việt Nam.

Khi sử dụng các dịch vụ liên quan đến Bảo hộ nhãn hiệu của SD INVEST, Chúng tôi sẽ cung cấp cho Quý Khách hàng:

– Tư vấn về các thủ tục và chi phí cần thiết

– Thực hiện soạn thảo, chuẩn bị tài liệu, hồ sơ để khách hàng ký

– Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ tại Cục Sở hữu trí tuệ

– Theo dõi tình trạng đơn và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng

– Chuẩn bị công văn phúc đáp, trả lời yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ liên quan đến đơn đăng ký của khách hàng

Nếu có có thắc mắc, Quý khách hàng vui lòng gửi câu hỏi về hòm thư infor@tuvandauthau.com.vn hoặc liên hệ qua hotline 0969587580/0855776276 để được các chuyên gia tư vấn và hỗ trợ.